شیر  – دوشیدن احمدی نژاد احمدی نژاد اخبار سیاسی و اجتماعی

شیر  – دوشیدن: احمدی نژاد احمدی نژاد اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی من بودم و کشور گل و بلبل! / احمدی‌نژاد

موضوع دکل را نپذیرید/ چون بی خبر از راه و مسیرید/ بر «ب. ز» شما خرده نگیرید/ من فاتح هر گونه تقابل/ من بودم و اوضاع گل و بلبل… 

من بودم و کشور گل و بلبل! / احمدی‌نژاد

احمدی نژاد: من بودم و کشور گل و بلبل!

عبارات مهم : احمدی نژاد

موضوع دکل را نپذیرید/ چون بی خبر از راه و مسیرید/ بر «ب. ز» شما خرده نگیرید/ من فاتح هر گونه تقابل/ من بودم و اوضاع گل و بلبل…

احمدی نژاد: تحریمها هیچ ربطی به دولت من ندارد؛ دولتهای قبل و بعد من مسبب مهم تحریمها بودند.

هر گوشه کشور پر سنبل

من بودم و کشور گل و بلبل! / احمدی‌نژاد

از ساری و بابلسر و آمل

تا آن طرف قسمت زابل

این توصیه بدانید که در کل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

موضوع دکل را نپذیرید/ چون بی خبر از راه و مسیرید/ بر «ب. ز» شما خرده نگیرید/ من فاتح هر گونه تقابل/ من بودم و اوضاع گل و بلبل… 

نه صحبت غم بود و نه تحریم

همواره همه شاهد تکریم

فی الجمله در آن مجلس ترحیم

یک آن بنمائید تأمل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

من بودم و کشور گل و بلبل! / احمدی‌نژاد

توهین شده است به شخص مشایی

نفرین شده است انگار بقایی!

صد حیف به آن عصر طلایی!

موضوع دکل را نپذیرید/ چون بی خبر از راه و مسیرید/ بر «ب. ز» شما خرده نگیرید/ من فاتح هر گونه تقابل/ من بودم و اوضاع گل و بلبل… 

حالا شده است خارج ز تحمل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

من بودم و کشور گل و بلبل! / احمدی‌نژاد

من مبدع افکار جهانی

آگاه به رازها نهانی

این توصیه اگر چند ندانی

گشتم باعث رشد و تکامل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

موضوع دکل را نپذیرید

چون بی خبر از راه و مسیرید

بر «ب. ز» شما خرده نگیرید

من فاتح هر گونه تقابل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

من رفتم و چشمم دلواپس شد

یک بار دگر گوجه گران شد

سرمایه به کام دگران شد

اکنون شده است مانند تخیل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

با رفتن من شهر بهم ریخت

احوال خوش دهر بهم ریخت

طوفان شده است و بحر به هم ریخت

انگار شده است عصر تزلزل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

خبرانلاین /مجید مرسلیش

واژه های کلیدی: احمدی نژاد | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog